1. Home
  2. Actualitat
  3. Palamós aprova la nova ordenança de zones blaves
Palamós aprova la nova ordenança de zones blaves

Palamós aprova la nova ordenança de zones blaves

0
0
L'aparcament del Cervantes
L’aparcament del Cervantes

El Ple de Palamós va aprovar la nova Ordenança reguladora de l’estacionament de vehicles sota control d’horari limitat.

Una de les modificacions que contempla aquesta nova ordenança respecte l’anterior és que la zona verda de l’aparcament del Cervantes serà gratuïta durant tot l’any pels residents, igual com en la resta de carrers en zona verda. Els residents en cap cas hauran de treure tiquet, com es feia fins ara al Cervantes en els mesos de pagament, sinó que seran els controladors els que vigilaran mitjançant el sistema informàtic a través de les matrícules.

Pel que fa a la zona blava, les persones residents podran gaudir dels primers 30 minuts gratuïtament.

Nova zona vermella

La nova Ordenança inclou també la creació d’una zona d’aparcament delimitada de color vermell al pàrquing del Cervantes que ocuparà més de la meitat d’aquest. La zona vermella serà de pagament durant tot l’any, a excepció dels usuaris residents que tindran mitja hora gratuïta entre les 9.00 i les 14.00 h i entre les 14.00 i les 20.00 h de dilluns a dissabte no festius. La resta del temps hauran d’abonar la tarifa de residents.

També es modifiquen les taxes aplicades en l’estacionament per a les persones treballadores del municipi, considerades com a usuaris no residents amb dret d’ús. Les tarifes a la zona del pàrquing del Cervantes seran més baixes per a tots els treballadors de Palamós, siguin o no treballadors dins l’àmbit de la zona de l’aparcament. Aquests usuaris passaran a pagar 1 euro al dia, rebaixant a la meitat l’import que s’aplicava en l’anterior ordenança. La mateixa tarifa s’aplicarà tant en la zona verda com en la vermella.

Tipologia de pagament

Els usuaris considerats com a residents són aquells conductors de qualsevol vehicle que tributi a Palamós i que aquest estigui al corrent de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. També ho són les persones empadronades a Palamós, que siguin conductors habituals o primers conductors de qualsevol vehicle.

Pel que fa a les persones no residents amb dret d’ús són aquelles propietàries o copropietàries d’un immoble situat dins dels perímetres fitxats en l’ordenança en relació a la condició de beneficiari dels avantatges derivats de l’establiment de zones verdes i zones vermelles, que utilitzi de manera habitual un vehicle per accedir a l’immoble. També ho són els treballadors regulars en centres de treball situats dins de l’àmbit del municipi de Palamós i Sant Joan de Palamós. Els usuaris no residents són aquells que no compleixen les condicions anteriors.

S’amplia el temps màxim d’estada

Una altra de les novetats de l’ordenança és que el temps d’estada dels vehicles estacionats augmenta, tant en la zona blava com en la verda i vermella. En el cas de la zona blava el temps màxim passa de dues a quatre hores. En el cas de la zona verda i vermella, el temps màxim d’estada serà il·limitat.

La nova ordenança entrarà en vigor quan s’iniciïn les prestacions del nou contracte del servei de control de les zones d’estacionament sota control d’horari limitat. Alguna de les modificacions aplicades en aquesta nova Ordenança que regula les ADER sorgeixen de les propostes fetes pels ciutadans durant el procés participatiu que es va celebrar el passat mes de juny.

LEAVE YOUR COMMENT

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *